Veiligheid staat bij ons zéér hoog in het vaandel en er is op de banen constant toezicht door baancommandanten, instructeurs en bestuursleden. Daarnaast hebben wij video bewaking op alle schietpunten. Pas vanaf 18 jaar mag er met vuurwapens worden geschoten. 

Door een strenge controle op de naleving van de veiligheidsnormen en door langdurig begeleiden van nieuwe schutters wordt aan de veiligheid voor onze leden gewerkt. De instructeurs besteden bij de interne opleiding voor 20% aandacht aan schietsporttechniek en voor 80% aan veiligheid. Voordat een schutter alleen de baan op mag wordt een examen afgenomen en alle verrichtingen worden in het persoonlijk schietregister van de schutter bijgehouden. Ook wanneer een lid van een andere vereniging komt, zal er de eerste keer een instructeur mee de baan op gaan. Het drinken van alcohol voor het schieten en tijdens wedstrijden is verboden. Een eigen wapen aanschaffen mag pas nadat een lid tenminste een jaar lang goed heeft gepresteerd en heeft aangetoond dat hij/zij op een veilige manier met vuurwapens kan omgaan.  

Wapenbezit

De Nederlandse wapenwetgeving staat wereldwijd bekend als zeer streng in vergelijking met de ons omringende landen. Het doel van deze wetgeving is om het illegaal bezit van wapens tegen te gaan en het legaal bezit van wapens te beheersen en te controleren. 

Voor elke wapenbezitter betekent dat dat hij/zij zich, ten opzichte van andere burgers, in een bevoorrechte uitzonderingspositie bevindt. Immers, hij/zij is na een zorgvuldige afweging, door de overheid gerechtigd tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Aan het toekennen van deze bevoegdheid gaat een procedure vooraf waarbij hij/zij werd “gescreend” en waarbij het belang met het oog waarop hij/zij de vuurwapens voorhanden wil houden zorgvuldig wordt gewogen.