De schietsport vereniging “Als ’t Moet” is opgericht op 1 oktober 1945 en komt voort uit de vooroorlogse Buitengewone Vrijwillige Landstorm, de BVL. De naam van de vereniging is afgeleid van de oude leus van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL), een militaire organisatie bestaande uit vrijwilligers. De BVL werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog om in tijden van onrust en oorlogsgevaar te helpen om samen met de reguliere militairen het vaderland te verdedigen. Het waren ex-militairen die op zo’n moment konden worden opgeroepen ter verdediging van het vaderland.

“Als t Moet”… dan is men paraat om het vaderland te verdedigen.
Na inzet bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is de organisatie opgeheven door de bezetter en na de oorlog werden de landstormkorpsen niet meer gebruikt. Na de oprichting van de NAVO in 1949 werd in Nederland de Nationale Reserve opgericht, de Natres, een legerafdeling bestaande uit vrijwilligers die de landsverdediging toegewezen kreeg.
 
Oud-leden van de voormalige BVL en ex-verzetsmensen besloten vlak na de 2e wereldoorlog tot oprichting van een Schietsportvereniging in Zwijndrecht die als naam de oude leus van de BVL “Als ’t Moet” kreeg. Vandaar de misschien wat vreemde naam voor een schietsportclub. Het vaandel van de BVL van de afdeling Zwijndrecht is nog steeds in ons bezit.
 
De geschiedenis en de ontwikkeling van de club is een lang verhaal. Op dit moment maakt de vereniging immers al zo’n 78 jaar deel uit van de gemeente Zwijndrecht. 
 
 
De beginjaren van de vereniging
 
In de eerste jaren werd er met buitgemaakte Duitse geweren geschoten op de schietbaan in Dordrecht, munitie was er toen volop. Later verhuisden we naar de kantine van de firma De Groot in Zwijndrecht waar we ook met klein kaliber wapens konden schieten. Weer later werd een oud pand betrokken aan de Emmastraat in Zwijndrecht. 
 
Na veel omzwervingen werd in 1976 een deel van de voormalige school “De Rank” aan de Lindelaan gehuurd. Daar werd ook een grootkaliber pistool en revolverbaan gebouwd. De school voldeed door de slechte staat en de beperkte lengte na verloop van tijd niet meer aan onze eisen. Gedurende jarenlange onderhandelingen met de Gemeente Zwijndrecht kon geen overeenstemming over een betere locatie worden bereikt. In 2006 ontstond onzekerheid over het voortbestaan van de vereniging toen ons werd medegedeeld dat School “De Rank” binnen afzienbare tijd afgebroken zou worden. Hierop werd met spoed besloten om binnen het bestuur een aparte nieuwbouwcommissie op te richten. Nu niet ter verdediging van het land maar van de vereniging.
 
 
Moderne  banen
 
Na het voorleggen van professioneel opgestelde plannen en intensieve onderhandelingen werd ons door de gemeente een terrein naast de tunnel van de Betuwelijn aan de Oude Stationsweg in erfpacht gegeven. Zodra de nodige vergunningen waren verkregen kon de bouw definitief beginnen en ging op 20 augustus 2009 de eerste paal de grond in.
 
Het casco werd in betrekkelijk korte tijd opgeleverd, waarna de afbouw en de inrichting gerealiseerd werd door een beperkte groep leden. Mede dank zij de steun van de nodige sponsoren staat er nu een modern schietsportcentrum dat aan alle sportieve- en veiligheidseisen voldoet. Voor de toekomst is er nog ruimte voor uitbreiding van het aantal banen en het clubgebouw. Mede omdat we een regiofunctie vervullen is besloten om in elk geval al in de eerste fase ook schietbanen van 100 meter te bouwen.
 

Om op professionele wijze verenigingen en individuele schutters de gelegenheid te bieden om in onze groeiende accommodatie te kunnen schieten, werd door ons de “Stichting Schietsportcentrum Drechtstreek” opgericht.

 

De eerste bouwfase betrof 7 banen met een lengte van maximaal 12 meter en 5 banen met een  lengte van maximaal 100 meter. De officiële schietafstanden waren hier 10, 12, 25, 50 en 100 meter. Inmiddels is het aantal banen in de tweede fase fors uitgebreid.