De accommodatie

Schietsportvereniging “Als ’t Moet” beschikt in de gemeente Zwijndrecht over een mooie accommodatie waar wij onze sport kunnen beoefenen. De accommodatie heeft een 100 meter baan met 5 schietplaatsen voor groot kaliber geweer, een 50 meter baan met 5 schietpunten voor groot kalibers, een 25 meter baan voor groot kaliber pistool en een 12 meter baan met 7 gecombineerde schietplaatsen voor kleinkaliber . De toegestane kalibers zijn conform de regels van de KNSA. Wij zijn als vereniging blij met de uitbreiding met een 25 meter baan in 2020.

Meerdere schietsportverenigingen uit de regio en individuele (gast) schutters maken gebruik van deze moderne schietbanen die aan de strengste eisen voldoen.

Onze schietbanen zijn onder andere  geschikt voor de volgende KNSA disciplines:

KKG, KKK, KKP          – Klein kaliber geweer, karabijn, pistool
GKG, GKP                  – Groot kaliber geweer, pistool (o.a. militair / veteranen geweer)
HWP/HWG                  – Historische Wapens Pistool/Historische Wapens Geweer.

De vereniging is geopend op maandag- en vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur. De eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13:00 uur. Zie ook de vermelding in de accommodatie.

Openingstijden en klusdagen

De vereniging is geopend op maandag- en vrijdagavond en op de eerste zaterdagochtend van de maand. Op zaterdagochtend wordt geen instructie gegeven.

De vereniging is gesloten op nationale feestdagen, zoals: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, beide Kerstdagen.

Wedstrijden

De leden van Ssv “Als ’t Moet” kunnen deelnemen aan onze interne wedstrijden en wedstrijden die zijn uitgeschreven door andere verenigingen die bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) zijn aangesloten. Ook wij zijn aangesloten bij de KNSA. De KNSA behartigt en promoot de belangen van de schietsport in Nederland.

De Schietbond KNSA heeft regelmatig schietwedstrijden in heel Nederland maar ook in de verschillende regio’s. Ook bestaat de samenwerking Drechtstreekverband waarbij wedstrijden worden geschoten met omliggende verenigingen. De vierde wedstrijd is ter afsluiting van het seizoen een speciale wedstrijd. Daarbij wordt gestreden om de Kees de Klerk-bokaal, vernoemd naar de oprichter van het Drechtstreekverband en een van de oprichters van “Als ’t Moet” in 1945.

De einduitslagen en de Wedstrijdkalender van het seizoen kunt u vinden op de website van het Drechtstreekverband [www.svdrecht.nl] Hier vindt u ook het wedstrijdreglement en formulieren. U kunt zich als lid aan de balie inschrijven voor de wedstrijden van de Samenwerkingsverband Drechtsteden voor het nieuwe seizoen.

Wedstrijd tweekamp  SSV “Als ’t moet” – SSV Sint Willibrordus, Teteringen:  Zie hiervoor de notities in de accommodatie.

Interne competities

En niet te vergeten hebben we onze Interne competitie. Deze is vernieuwd, om ook de nieuwe disciplines tot hun recht te laten komen.
Ssv “Als ’t Moet” spreekt een aardig woordje mee als het op initiatief van de leden aankomt. Zo worden regelmatig Militair Pistool wedstrijden georganiseerd. In de startblokken staan de jaarlijks door leden te organiseren Paas- en de Kerstwedstrijden, waarbij in plaats van bekers ook andere prijzen zijn te winnen.

Gastschutters

U moet lid van onze vereniging zijn om bij ons te kunnen schieten. Als u in het bezit bent van en WM4 met KNSA-pas of een jachtakte kunnen wij u als gastschutter of jager ontvangen.

Het organiseren van bedrijfsfeesten of andere evenementen, waarbij met vuurwapens kan worden geschoten, is bij schietverenigingen niet toegestaan. Uitsluitend erkende schietcentra mogen op commerciële basis vuurwapens ter beschikking stellen aan derden.

De firma van Dam in Nieuwkoop en Schietsport Centrum Dorhout Mees in Biddinghuizen bieden een commerciële mogelijkheid. In Biddinghuizen wordt o.a. kleiduiven geschoten en er is goede horeca waar een leuk feestje kan worden georganiseerd.

Voor ervaren KNSA schutters en jagers hebben wij de mogelijkheid om voor een uur een 100 meter baan te huren. De prijs van het baangeld is 17,50 euro. U bent welkom op de reguliere openingstijden.

Voorwaarde is dat u lid bent van een andere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging en in bezit bent van een geldig identiteitsbewijs, het verlof behorende bij het eigen wapen, schietboekje en geldige KNSA-licentie. Deze moet u kunnen tonen wanneer u zich in het register inschrijft. U neemt ook uw eigen wapen en munitie mee.

Als jager kunt u uitsluitend met kogelgeweer terecht en bent u in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en jachtakte. U heeft uw richtmiddel/kijker gecontroleerd. Wij verwachten van u veilig gedrag met respect voor uw medeschutters en de baancommissaris.

Gastschutters melden zich bij aankomst aan de balie in de accommodatie om zich daar in te schrijven en te legitimeren alvorens de baan op te gaan. U bent de toegang tot een andere KNSA-schietsportvereniging niet ontzegd. U kent onze veiligheidsregels en gaat daarmee akkoord. Gastschutters schieten niet met de verenigingswapens van de SSV “Als ’t Moet”. Deze zijn bestemd voor de eigen leden. Als u met een groep van 3 mensen of meer onze vereniging wilt bezoeken, moet daarover van te voren worden overlegd. [info@alstmoet.nl]

De toezichthouder van dienst die namens het bestuur optreedt kan een gastschutter de toegang weigeren of ontzeggen. Voor of na het bezoek aan de baan zijn gastschutters van harte welkom aan de bar in onze accommodatie voor koffie, thee, een broodje of een drankje.

KNSA Basiscertificering

Sinds december 2013 is onze vereniging gecertificeerd met de KNSA Basiscertificering. Een certificaat dat behaald kan worden indien aan alle voorgeschreven kwaliteitseisen wordt voldaan. Hiermee voldoet onze vereniging nu al aan de verplichte certificering die per 1 januari 2015 voor alle schietsportverenigingen is gaan gelden.

Ledenadministratie

Wijzigingen voor de ledenadministratie kunt u opgeven bij de secretaris. Een opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk bij de secretaris binnen te zijn. Als u zich tussentijds afmeldt, krijgt u geen contributie terug. 

Wijzigingen en opzeggingen kunt u per brief of via e-mail toesturen. Het e-mail adres is secretaris @ alstmoet.nl (zonder de spaties).