Het bestuur stelt het zeer op prijs dat u belangstelling voor onze vereniging toont. Wij zijn trots op de schitterende accommodatie en de enorme mogelijkheden die daardoor kunnen worden geboden. Komt u gerust eens langs op een van onze schietavonden. Indien u zich na een korte rondleiding en kennismaking bij ons thuis voelt, willen wij u graag opnemen als lid.

Lid worden

Na aanmelding wordt een schutter ‘aspirant’ voor een periode van tenminste 6 maanden. Na 6 maanden beoordeelt het bestuur of u aan de eisen van toelating voldoet. Voldoet u daaraan, dan wordt u volledig lid. Voldoet u na 6 maanden nog niet aan de eisen van toelating, dan wordt de aspirant-periode langer of ontvangt u een afwijzing. Onder de eisen van toelating vallen bijvoorbeeld het aantal schietbeurten, de wijze waarop u zich binnen de vereniging gedraagt en de vorderingen waar het om de opleiding gaat. Komt u regelmatig en gaat u normaal om met andere leden, dan verwelkomen we u graag als lid.

U wordt bij aanvang van de aspirant-periode aangemeld bij de KNSA, na betaling van het entreegeld en de contributie aan de vereniging. U ontvangt van de KNSA 5 keer per jaar het blad ‘Schietsport’ en een schutterslicentie. Met die licentie kunt u aan wedstrijden deelnemen. Volgens de statuten van de KNSA, waar wij bij aangesloten zijn, is een licentie verplicht voor elke schutter die bij ons lid is.

Werkzaamheden leden

De vereniging kan wel wat hulp gebruiken. Zonder de inzet van leden kan een vereniging niet functioneren. We gaan er daarom vanuit dat leden zich actief voor de vereniging willen inzetten.

VOG aanvragen of niet?

Voor nieuwe leden vanaf 18 jaar is het sinds 2005 verplicht om bij aanmelding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te leveren, behalve wanneer een aspirant-lid al in het bezit is van een KNSA-licentie of een wapenverlof. Het VOG-formulier is digitaal in te vullen. Op de website van de KNSA wordt uitgelegd hoe dit werkt, maar u kunt de VOG ook met korting via de vereniging aanvragen als u langskomt om kennis te maken.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.

De kosten per jaar voor het lidmaatschap, 18 jaar en ouder, bedragen:

  • Leden (gebruik van alle banen) : 200 euro per jaar
  • Contributie afdracht KNSA: 42,50 euro
  • Eenmalig: Entreegeld nieuwe leden 75 euro en entreegeld KNSA 42,50 euro

Bij aanname van leden gedurende het lopende seizoen wordt de contributie pro rato over hele maanden berekend. Voor leden onder de 18 gelden lagere bedragen.

Aanmelden

Wanneer u definitief beslist om lid te worden verzoeken we u:
  • het aanmeldingsformulier volledig in te vullen
  • 2 pasfoto’s bij te voegen
  • een (geldige) VOG te overleggen
Tijdens de kennismaking op de vereniging kunnen we u daar meer over vertellen en bij helpen. 
 
Voor meer informatie kunt u ons een bericht sturen via het contact formulier.

We kijken uit naar uw komst.

 

Privacyverklaring SSV “Als ’t Moet”

Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereniging “Als ’t Moet”, gevestigd in Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
c. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. geboortedatum;
g. deelname aan activiteiten

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt via contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.